UYCEP Türkiye Çevrimiçi Programı

“UYCEP Türkiye Çevrimiçi Programı” başta üstün yetenekliler olmak üzere parlak zihin düzeyindeki bireyleri de kapsayan yarı zamanlı bir programdır. Önceden UYCEP ekibi tarafından organize edilmiş “Süper Cumartesi” programları ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında ekibimiz tarafından başarılı bir şekilde yürütülmüş “UYCEP Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Programı” da dikkate alınarak programın içerik planı oluşturulmuştur. Programda Üstün Yetenekliler Eğitimi Alanında çalışan akademisyenler başta olmak üzere üstün bilim uzmanları, online eğitim alanında teknik altyapı ve donanıma sahip eğitmenler destek sağlayacak şekilde ekip oluşturulmuştur. Programa okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise seviyelerinde öğrenciler kabul edilecektir. Programda ders havuzunda bulunan Tekno IT, 3D Tasarım, Yaratıcılık, Robotik Kodlama, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Çılgın Bilim, Logi, Sanal Mahkeme, Sözel Yaratıcılık gibi farklı yetenek alanlarını kapsayıcı derslerin verilmesi planlanmıştır. Ayrıca ders haricinde kalan zamanlarda da çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel etkinlikler yaparak grup arkadaşlarıyla iletişimlerini kuvvetlendirmelerine imkân tanıyan Serbest Kürsü zamanları da sürece dahil edilmiştir.

Program Tarih ve Saati

 • Program 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
 • Program pazartesi cumartesi günleri arasında tüm günlerde çevrimiçi uygulanacaktır.
 • Program başlangıç tarihi 21 Eylül 2020'dir.
 • Program. uygulama saatleri:
 • Saat: 18.30 – 19.30 arasında yapılacaktır.

Sunulan İmkanlar

 • Program çevrimiçi gerçekleşecek ve senkronize eğitim sunulacaktır.
 • Çocukların süreçte grup arkadaşlarıyla iletişimlerini güçlendirmek ve ifade güçlerini geliştirmek adına moderatörler eşliğinde ders saatlerinin haricinde “Serbest Kürsü” etkinlikleri düzenlenecektir.
 • Velilere program süresince birçok akademisyen ve alan uzmanı tarafından danışmanlık alabilme fırsatı tanınacaktır.
 • Ay sonlarında gerçekleştirilecek Uzaktan Çevrimiçi Veli Toplantıları ile eğitmenlerimiz tarafından ailelere çocukları ile ilgili dönütler verilecek, eğitim sürecinin çocuklarına kazandırdıklarına dair bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
 • Başvuru onayından sonraki süreçte bağlantı teknik desteği için başvuru sahibi ile iletişime geçilecektir.
 • Öğrencilere, çalışmalarda ihtiyaç duyacakları ve çevrimiçi olarak paylaşıma uygun tüm kaynak ve içerikler sağlanacaktır.

Başvuru Şartları

Programa başvuru iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. İlk aşama “Ön Başvuru” ikinci aşama “Programa kabul ve kesin kayıt” aşamadır. Başvuru yapmadan önce şartların tüm aşamaları dikkatlice okunmalıdır.

Ön Başvuru

Ön başvuru yapmak için en aşağıda bulunan “Kayıt” butonu tıklanarak form doldurulacaktır. Ön başvurusu uygun görülen adaylar ikinci aşamaya (Programa kabul ve kesin kayıt) geçerler

Programa kabul ve kesin kayıt

1)Wisc 4, WISC-R, Binet, CAS vb gibi yaygın olarak uygulanan zekâ testlerinden “Yeterli Performans” gösterir belge (Daha önce UYCEP çalışmalarına katılanların zekâ testleri yerine hangi programa katıldıklarını belirtmeleri yeterli olacaktır) ya da BİLSEM vb gibi eğitim veren özel ya da devlet kurumlarının üstün yetenek programlarında eğitim alanlar için eğitim aldığı kurumda öğrenci olduğunu gösteren belge kurumsal maile taratılarak gönderilmelidir.

2)Nihai kabul sonucunda ödendi makbuzu/dekontu kurumsal maile gönderilmelidir.

Başvuru Yap