“Üstün Yetenekli Öğrencilere Farklılaştırılmış Sosyal Bilgiler Eğitiminin Sözel Yaratıcılıklarına Etkisi” Projesi

Projenin Amacı

Bu araştırmanın temel amacı üstün yetenekli çocukların sözel yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için hazırlanan farklılaştırılmış sosyal bilgiler konularının etkililiğinin denenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

 • 1. Farklılaştırılmış sosyal bilgiler programının üstün yetenekli öğrencilerin sözel yaratıcı düşünce becerilerine etkisi nedir? 
 • a. Farklılaştırılmış sosyal bilgiler programının uygulama öncesinde deney ve kontrol gruplarının TYDT ön-test puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 
 • b. Kontrol grubu öğrencilerinin sözel TYDT son-test ve ön-test puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 
 • c. Deney grubu öğrencilerinin sözel TYDT son-test ve ön-test puanları arasında anlamlı fark var mıdır? 
 • d. Farklılaştırılmış sosyal bilgiler programının uygulamaları sonrasında deney ve kontrol gruplarının sözel TYDT ön-test puanları arasında anlamlı var mıdır? 
Başvuru Şartları

Programa başvuru iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. İlk aşama “Ön Başvuru” ikinci aşama “Programa kabul ve kesin kayıt” aşamadır. Başvuru yapmadan önce şartların tüm aşamaları dikkatlice okunmalıdır.

Ön Başvuru

Ön başvuru yapmak için en aşağıda bulunan “Kayıt” butonu tıklanarak form doldurulacaktır.Ön başvurusu uygun görülen adaylar ikinci aşamaya (Programa kabul ve kesin kayıt) geçerler

Programa kabul ve kesin kayıt

Wisc 4, WISC-R, Binet, CAS vb gibi yaygın olarak uygulanan zekâ testlerinden “Yeterli Performans” gösterir belge (Daha önce UYCEP çalışmalarına katılanların zekâ testleri yerine hangi programa katıldıklarını belirtmeleri yeterli olacaktır) ya da BİLSEM vb gibi eğitim veren özel ya da devlet kurumlarının üstün yetenek programlarında eğitim alanlar için eğitim aldığı kurumda öğrenci olduğunu gösteren belge kurumsal maile taratılarak gönderilmelidir.

Program Tarihi
 • Program 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.Güncel duyurlar site üstünden yapılacaktır.
 • Başvuru Son Tarih: 02.04.2021
 • Kabul Edilan Adayların Duyurulması: 03.04.2021
Başvuru Yap

İletişim Bilgisi

 • 11905 Bowman Drive STE 505 Fredericksburg, VA 22408 United States
 • 054444-89237 (09.00-21.00 UYCEP Destek Hattı)
 • [email protected]
Bizi Takip Edin

Referanslarımız

Kullanıcı referanslarımızı kaydırarak görebilirsiniz.