Üstün yetenekli bireylerin eğitmenleri öğrencilerinin gereksinimlerini karşılamak için büyük bir çaba harcamaktadırlar. Üstün yetenekli bireylerle çalışan eğitmenler çocukların taleplerini karşılayabilme konusuna sürekli gelişmek zorundadırlar. Bu gelişim süreçlerini sürekli eğitimler, seminerler, kurslar vb programlarla sağlamaktadırlar. Eğitimlere yönelik eğitimlerde şu konulara ele alınmaktadır:

Eğitimlerde Genel Olarak Ele Alınan Konular

Tanımlar ve Üstün Yetenekliler Eğitimine Giriş

* Zekâ, Yetenek ve Üstün Yetenek Tanımları

* Üstün Yetenekli Çocukların Genel Özellikleri

* Üstün Yetenekli Çocukların Bedensel Gelişim Özellikleri

* Üstün Yetenekli Çocukların Bilişsel Özellikleri

* Üstün Yetenekli Çocukların Duygusal Özellikleri

* Üstün Yetenekli Çocukların Sosyal Özellikleri

* Üstün Yetenekli Çocukların Ahlaki Özellikleri

* Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri

Üstün Yeteneklileri Tanılama

* Zekâ Testi Türleri

* Zekâ Testlerinin Tarihsel Gelişim Süreçleri

* Üstün Yetenek Ölçüm Parametreleri

* Tek ve Çok Boyutlu Değerlendirme

* Üstün Yetenek Tanılama Kriterleri

* Üstün Yetenek Tanılama İlkeleri

* Üstün Yetenek Tanılama Modelleri

* Üstün Yetenek Tanılama Yöntemleri

* Üstün Yetenek Tanılamada Yeni Yaklaşımlar

* Tanılamada kullanılacak formal ve informal araçlar

-Portfolio Kullanımı

– Stanford-Binet IQ Testi

– Woodcock-Johnson Bilişsel Yetenek Testleri

– Wechsler IQ Testi

-Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

– Başarı Testleri (Iowa Test of Basic Skills & Iowa Test of Educational Development)

Üstün Yetenekliler Eğitim Programları

*Müfredat Farklılaştırma

*İçerik Farklılaştırma

*Süreç Farklılaştırma

*Ürün Farklılaştırma

*Müfredat Farklılaştırma Türleri

-Zenginleştirme

-Genişletme Daraltma

-Hızlandırma. Erken başlatma, sınıf atlatma, içerik hızlandırma, aynı sınıf düzeyinde karmaşıklaştırma, üstten ders aldırma

*Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

Üstün Zekâ ve Yetenek Kuramları

* Psikososyal Sınıflar Kuramı

* Beşgen Kuram

* Üçlü Halka Kuramı

* Ayrımsal üstün Zeka ve üstün Yetenek Kuramı

* Emergenik Kalıtım Epigenetik Gelişim Kuramı

* Yıldız Modeli

* Çoklu Zeka Kuramı

* Başarılı Zeka Kuramı

* Meta Kuram

* Guilford Akıl Yapısı Modeli

* Vygotsky’nin Sosyal Gelişim Kuramı (Proksimal Gelişim Bölgesi)

* Kohlberg Ahlaki Gelişim Kuramı

Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık

* Yaratıcılık Tanımı

* Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık İlkeleri

* Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık ve Zekâ Bölümü (ZB)

* Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık ve Akademik Başarı

* Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık ve Motivasyon

* Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılığın Öğretimi

* Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılık Etkinlikleri

* Üstün Yeteneklilerde Yaratıcılığın Değerlendirilmesi

Üstün Yeteneklilerde Düşünme Becerileri ve Eleştirel Düşünme Eğitimi

* Üstün Yeteneklilerde Düşünme Becerileri

* Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme

* Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri Öğretimi

* Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri Uygulamaları

* Üstün Yeteneklilerde Eleştirel Düşünme ve Düşünme Becerileri Değerlendirilmesi

Dünya’da Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulamaları

* Osmanlı Devleti’nde Üstün Yetenekliler Eğitimi; Enderun

* Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitimi

* ABD’de Üstün Yetenekliler Eğitimi

* Almanya’da Üstün Yetenekliler Eğitimi

* İngiltere’de Üstün Yetenekliler Eğitimi

* İsrail’de Üstün Yetenekliler Eğitimi

* Güney Kore’de Üstün Yetenekliler Eğitimi

* Rusya’da Üstün Yetenekliler Eğitimi

Üstün Yeteneklilerde Sosyal Duygusal Gelişim ve Rehberlik

* Üstün Yeteneklilerde Cinsiyet Farklılıkları

* Üstün Yeteneklilerde Aşırı Duyarlık

* Üstün Yeteneklilerde Mükemmeliyetçilik

* Üstün Yeteneklilerde Liderlik

* Üstün Yeteneklilerde Eş Zamanlı Olmayan Gelişim

* Üstün Yeteneklilerde Sosyalleşme

* Üstün Yeteneklilerde Rehberlik Türleri ve Modelleri

* Üstün Yeteneklilerde Danışmanlık Türleri ve Modelleri

* Üstün Yeteneklilerde Sosyal Uyum Problemleri ve Çözüm Önerileri

Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi

* Üstün Yeteneklilerde Okul Dışı Öğretim Modelleri Olarak Doğa Eğitimi

* Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitiminin Temelleri

* Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi İlkeleri

* Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi Programları

* Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi Uygulamaları ve İyi Örnekler

* Üstün Yeteneklilerde Doğa Eğitimi Değerlendirme Araçları

Sizlerin de yapacak olduğu çalışmalara destek olmamız için