UYCEP Değerlendirme Modeli, geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış ve norm değerleri olan bir modeldir. Değerlendirmede sadece zihinsel alan değil yaratıcılık ve motivasyon gibi alanlar da ele alınır. Değerlendirme tahmini olarak üç gün sürmektedir ve sonunda birey hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanmaktadır. Tüm uygulama, değerlendirme ve raporlama çalışmaları alan uzmanları tarafından yapılır.

Ülkemizde bireylerin üstün yetenekli olup olmadıkları Wisc-R, Stanford Binet, Catell, Temel Kabiliyetler Testi gibi formal zekâ testleri ile belirlenmektedir. Sadece genel yetenek düzeyini ölçmeye yarayan bu değerlendirme sistemi üstün yeteneğin ortaya çıkarılmasında yeterli değildir. Yetenekli bireylerin tespiti için formal olduğu kadar informal değerlendirme yöntemlerinden de yararlanarak öğrencilerin tanılanmasını sağlamaktayız. Bu tanılama stratejimizde üstün performansın kestiriminde etkili olan akademik başarı, veli öğretmen gözlemleri gibi yordayıcılar temel olarak ele alınan kriterler arasındadır. Bununla birlikte üstün yetenekli bir çocuğun zekâ testlerine dayalı grup içerisinde belli bir zihinsel performansa ve buna eş bireysel performansa da sahip olması gerekmektedir. Bu performas alanlarına sahip öğrencilerin kendine özgü belirlenen yetenek alanlarında (uzmanlaşma alanı) üst düzey bir performans göstermeleri beklenmektedir. Bu alanları zihinsel performans düzeyi örtüşen öğrenciler hakkında nihai karara varılarak onlar için en uygun programa yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu anlamda yeteneğin tespitinde başta yaratıcılık ve motivasyon olmak üzere üstün performans alanlarını içine alan daha kapsamlı bir değerlendirme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim bu alanları birçok araştırmacı yeteneğin tanımını yaparken dikkate almışlardır.

strateji

renzulli 3

Çocuğunuzun/Öğrencinizin/Yakınınızın ayrıntılı değerlendirilmesini istiyorsanız