Neden UYCEP?

UYCEP’de verilen tüm hizmetler yetenekli bireyleri ve  çevrelerini (ebeveyn, öğretmen v.b) kapsayıcı bütünlüktedir.  Faaliyetlerin tamamı akademisyen  ve alan uzmanı   kişilerce  yürütülmektedir. UYCEP ismiyle yürütülen tüm çalışmalar geçerlik güvenirliği kanıtlanmış bilimsel verilere dayanır.   Bu çalışmaların başında bireylere yönelik ayrıntılı değerlendirme yer alır. Değerlendirme sadece zihinsel kapasiteyi ölçmeye yönelik kalmayıp  bunun yanı sıra yaratıcılık ve motivasyon gibi alanları da kapsayıcıdır.  Ayrıntılı değerlendirmeden elde edilen sonuçlara göre bireylere farklı becerilere yönelik farklılaştırılmış eğitim programları sunulur. Bunlar tam zamanlı olduğu gibi kısmi zamanlı programlar da olabilir. UYCEP ismi ile yürütülen tüm bu kapsamlı çalışmalar veli ve öğretmen eğitimi ile desteklenmektedir.  Tüm bu çalışmalar UYCEP’in adı altında  kurumsal danışmanlık sağlanarak talep eden  kurum ve kuruluşlara da verilebilmektedir.  Gelin bunları ayrıntılı şekilde inceleyelim;

Ailelere Yönelik

ailelere yönelik

Yetenekli çocukların ailelerine yönelik profesyonel hizmetleri kapsar.

Çocuklara Yönelik

images-2

Ayrıntılı değerlendirme ve farklılaştırılmış müfredata dayalı etkinlikleri kapsar.

Eğitmenlere Yönelik

eğitmenlere yönelik

Yetenekli çocukların eğitmenlerine yönelik profesyonel hizmetleri kapsar.

Kurumlara Yönelik

kurumsal danışmanlık

Kurumlarının hizmetlerden yararlanmasını ve marka kullanımını kapsar.