Basında Biz

Neden UYCEP?

UYCEP’de bireylerin farklı yetenek alanlarına göre değerlendirme, bu yetenek alanlarına göre eğitimler ve bireylerin çevresine yönelik destekler sağlanır. Değerlendirme sadece zihinsel kapasiteyi ölçeye yönelik kalmayıp yaratıcılık ve motivasyon gibi alanları da kapsayıcıdır. Değerlendirme sonucunda birey için 11 sayfaya yakın bir rapor hazırlanır ve önerilerde bulunulur. Elde edilen sonuçlara göre farklı becerilere yönelik eğitim programları sunulur. Bunlar tam zamanlı olduğu gibi kısmı zamanlı programlar da olabilir. Bu sayede eğitim olanakları sağlanan bireylerin aileleri ve öğretmenleri için de danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Özetle, doğru şekilde tanılanan bireylerin eğitimleri ile ailaleri ve öğretmenlerin destek hizmetleri alanında uzman kişiler tarafından sağlanır.

Ailelere Yönelik

ailelere yönelik
Yetenekli çocukların ailelerine yönelik profesyonel hizmetleri kapsar.

Ayrıntılı Değerlendirme

ayrıntılı değerlendirmeÜlkemizde güncel olarak tanılama süreçlerinde kullanılan psikometrik testlerin uygulama süreçlerini kapsar.

Eğitmenlere Yönelik

eğitmenlere yönelikYetenekli çocukların eğitmenlerine yönelik profesyonel hizmetleri kapsar.

Kurumsal Danışmanlık

kurumsal danışmanlıkYetenekli çcouklar eğitimi alanında farklılaşmak isteyen kurumlara yönelik profesyonel hizmetleri kapsar.
Untitled-2

Referanslarımız